STRONA GŁÓWNA
ZMIANY 01.07.13
O FIRMIE
AKTUALNOŚCI
OFERTA
INFRASTRUKTURA
DECYZJE
D. REJESTROWE
BHP
PRACA
WYRÓŻNIENIA
LOKALIZACJA
GODZINY PRACY
KONTAKT

Sortownia odpadów

Sortownia odpadów zbudowana została na terenie bazy techniczno-eksploatacyjnej Spółki SITA JANTRA w bezpośrednim sąsiedztwie stacji przeładunkowej (jest z nią technologicznie powiązana). Do sortowania są przyjmowane odpady komunalne zbierane na terenie miasta Szczecina. Według założeń technologicznych w instalacji może być poddawanych sortowaniu dziennie ok. 400 Mg zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Jest to ok. 120.000 Mg w skali roku. Proces sortowania polega na:

1)  wydzieleniu z masy odpadów komunalnych:
  • frakcji 0 – 20 mm (tzw. mineralnej),
  • frakcji 20 – 80 mm (tzw. organicznej),
  • frakcji > 80 mm (tzw. balast, przeznaczonej do oddzielenia surowców wtórnych, w szczególności   makulatury, tworzyw  sztucznych i opakowań szklanych) Wydzielanie ww. frakcji następuje w sicie bębnowym (rotacyjnym). Pozostałe frakcje wydzielane są ręcznie na 10 stanowiskach sortowniczych.

2)  zbieraniu (magazynowaniu) wydzielonej frakcji odpadów surowcowych, w odrębnych dla każdego rodzaju, boksach znajdujących się pod trybuną sortowniczą,

3)  prasowaniu i wiązaniu (belowaniu) odpadów surowcowych przy użyciu automatycznej, kanałowej prasy hydraulicznej,

4)  przeładunku do wielkogabarytowych kontenerów wydzielonych frakcji: mineralnej i organicznej i przetransportowaniu ich do miejsc ich zagospodarowania,

5)  oddzieleniu odpadów niebezpiecznych znajdujących się w masie odpadów komunalnych i zbieraniu ich w wydzielonych pojemnikach na odpady a następnie przekazanie specjalistycznym firmom w celu odzysku/recyklingu,

6)  przeładunku i transportu reszty posegregacyjnej odpadów w celu zagospodarowania.

W skład obiektów sortowni odpadów wchodzą:
  • hala sortowni,
  • budynek socjalny,
  • myjnia płytowa (dla samochodów oraz pojemników i kontenerów),
  • zbiornik na ścieki komunalne,
  • zbiornik gazu płynnego,
  • drogi i place wewnętrzne, - sieć zewnętrzna elektryczna i wodno-kanalizacyjna.


Z dniem 3.08.2009 r. Spółka SITA JANTRA na terenie bazy przy ul. Księżnej Anny w Szczecinie, uruchomiła punkt zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych. Proponujemy Państwu nieodpłatne przyjmowanie następujących rodzajów odpadów:

1/  papier, makulatura (karton, gazety, papier biurowy itp.),
2/  butelki PET po napojach,
3/  szkło (butelki po napojach, słoiki). 
Odpady możecie Państwo dostarczać na teren Spółki SITA JANTRA przy ul. Księżnej Anny 9-11 w Szczecinie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy) w godz. 6:00 - 17:00.   
Odpady powinny być posegregowane na trzy ww. grupy i być wolne od zanieczyszczeń innymi odpadami.
 
Strona wykonana przez projektowanie stron internetowych Szczecin 2007