STRONA GŁÓWNA
ZMIANY 01.07.13
O FIRMIE
AKTUALNOŚCI
OFERTA
INFRASTRUKTURA
DECYZJE
D. REJESTROWE
BHP
PRACA
WYRÓŻNIENIA
LOKALIZACJA
GODZINY PRACY
KONTAKT

Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Podstawową działalnością spółki jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenów takich gmin jak: Szczecin, Kołbaskowo, Stargard Szczeciński. Poniżej prezentujemy warunki współpracy dla Klientów indywidualnych (osób fizycznych) oraz dla klientów instytucjonalnych (firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

 

1) Klienci indywidualni.

Urządzenia do gromadzenia odpadów.

Właściciele nieruchomości, jeżeli chodzi o odpady komunalne, mają do dyspozycji szereg pojemników: 110 l. (metalowy), 120 l., 240 l. (plastykowe z kółkami).

Częstotliwość odbioru odpadów.

Częstotliwość odbioru odpadów ustalana jest w porozumieniu z Klientem, ale w oparciu o prawo lokalne (częstotliwości odbioru odpadów określone są w uchwałach o utrzymaniu porządku i czystości na terenie poszczególnych gmin).

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych:

- dowód osobisty,

- tytuł własności do nieruchomości (akt notarialny, umowa najmu itp.).

W celu podpisania umowy należy zgłosić się osobiście do Działu Handlowego. Z działem tym można kontaktować się w przypadku uzyskania aktualnie obowiązujących cen za świadczone usługi lub dodatkowych pytań. Godziny pracy Działu Handlowego: 8:00 - 15:00.

Sposób rozliczania.

Rozliczenia za wykonane usługi następują kwartalnie co trzy miesiące kalendarzowe, płatne na koniec kwartału. Płatności można dokonywać na poczcie na podstawie książeczki opłat, przelewem lub bezpośrednio w kasie biura (od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 - 14:30)

Informacje dodatkowe.

W przypadku czasowo zwiększonych ilości odpadów, posiadamy w sprzedaży worki o pojemności 120 l. z logo firmy SUEZ JANTRA. Uzupełniony worek należy wystawić przy pojemniku w dniu planowego wywozu odpadów.

Klienci indywidualni mają również możliwość skorzystania w razie potrzeby z kontenerów lub worków na odpady poremontowe. Kontenery można zamawiać telefonicznie, a płatność następuje przy odbiorze, natomiast worki można kupić w biurze Spółki przy ul. Księżnej Anny 11 (Szczecin).

 

2) Klienci instytucjonalni.

a) spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Urządzenia do gromadzenia odpadów.

Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe mają do dyspozycji pojemniki: 110 l., 120 l., 240 l., 1100 l. (plastykowe bądź metalowe) oraz kontenery. Istnieje również możliwość zamówienia dodatkowo worków na odpady komunalne lub poremontowe.

Częstotliwość odbioru odpadów.

Częstotliwość odbioru odpadów ustalana jest w porozumieniu z Klientem, ale w oparciu o prawo lokalne (częstotliwości odbioru odpadów określone są w uchwałach o utrzymaniu porządku i czystości na terenie poszczególnych gmin).

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych:

- NIP,

- REGON,

- Zlecenie określające ilość i rodzaj pojemników/kontenerów oraz częstotliwość ich opróżniania, zawierające dane do faktury i korespondencji, telefon osoby, z którą należy kontaktować się w przedmiotowej sprawie oraz osobę reprezentującą – upoważnioną do podpisania umowy,

-  w przypadku wspólnot – uchwałę o powierzeniu zarządu firmie zarządzającej daną wspólnotą lub uchwałę powołującą zarząd wspólnoty (jeżeli wspólnota zarządza się sama).

W celu podpisania umowy należy zgłosić się osobiście do Działu Handlowego. Z działem tym można kontaktować się w przypadku uzyskania aktualnie obowiązujących cen za świadczone usługi lub dodatkowych pytań. Godziny pracy Działu Handlowego: 8:00 - 15:00.

Sposób rozliczania.

Rozliczenia za wykonane usługi następują miesięcznie. Płatności można dokonywać przelewem lub bezpośrednio w kasie biura (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30).

Usługi dodatkowe.

Dodatkowymi usługami świadczonymi przy współpracy ze wspólnotami i spółdzielniami są: wywóz innych odpadów np. surowców wtórnych, tzw. odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i RTV, koszenie trawników, dzierżawa skrzynek z piaskiem na okres zimowy. Wszystko zależy od indywidualnych uzgodnień.

 

b) Podmioty gospodarcze.

Urządzenia do gromadzenia odpadów.

Osoby prawne mają do dyspozycji pojemniki: 110 l., 120 l., 240 l., 1100 l. (plastykowe bądź metalowe) oraz kontenery. Istnieje również możliwość zamówienia dodatkowo worków na odpady komunalne lub poremontowe.

Częstotliwość odbioru odpadów.

Częstotliwość odbioru odpadów ustalana jest w porozumieniu z Klientem, ale w oparciu o prawo lokalne (częstotliwości odbioru odpadów określone są w uchwałach o utrzymaniu porządku i czystości na terenie poszczególnych gmin).

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych:

- NIP,

- REGON,

- KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W celu podpisania umowy należy zgłosić się osobiście do Działu Handlowego. Z działem tym można kontaktować się w przypadku uzyskania aktualnie obowiązujących cen za świadczone usługi lub dodatkowych pytań. Godziny pracy Działu Handlowego: 8:00 - 15:00.

Sposób rozliczania.

Rozliczenia za wykonane usługi następują miesięcznie. Płatności można dokonywać przelewem lub bezpośrednio w kasie biura (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30).

Usługi dodatkowe.

Oprócz odbioru odpadów komunalnych wiele firm powierzyło nam kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami. Zachęcamy do podpisywania umów na odbiór wszelkich odpadów wytwarzanych przez dany podmiot np. świetlówki, odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, odpady przemysłowe zarówno niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

 
Strona wykonana przez projektowanie stron internetowych Szczecin 2007